Company Profile

or Register to add a Company

30.1306399, 121.24269

Ningbo JinPeng Bearing Co. Ltd.
Henghe Industrial Zone,Cixi
Ningbo Shi (Zhejiang Sheng) 315318
China
+86 574 631 982 59
+86 574 631 991 20
20232024
Views65178
Clicks00
Other Companies
more ➥
MoistTech Corp.